phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Wysyłanie grupowych e-mail

Chciałbyś posiadać program do wysyłania grupowych listów e-mail dostępny jedynie na twoim komputerze aby móc ograniczyć wyciek danych wrażliwych dla firmy? Przedstawię pokrótce program TabbedMailer – wysyłanie grupowych e-mail, newsletterów z użyciem grup oraz TTL/SSL. Oprogramowanie pozwala na wysyłanie listów e-mail do dowolnej ilości osób podzielonych na grupy, w których oprócz danych taki jak e-mail dostępne są również pola typu: imię, nazwisko, stanowisko itp. Grup można zdefiniować dowolną ilość pozwalającą na przechowywanie olbrzymiej ilości osób. Także konta przeznaczone do wysyłania listów e-mail są dostępne bez ograniczeń. Dzięki temu można za pomocą jednego programu wysyłać grupowe wiadomości z dowolnego zdefiniowanego serwera. Okno przeznaczone do edycji wiadomości zostało wyposażone w edytor WYSIWYG poprzez co nie stanowi problemu edycja wiadomości w języku HTML, edytuje się ją w sposób podobny do dokumentu w MS Word. Cała obsługa programu nie jest trudna i po krótkim zapoznaniu powinna pozwolić ci na tworzenie własnych newsletterów.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj