Edycja projektu

Wchodzimy na stronę główną systemu i przechodzimy do tabeli zawierającej projekty. Wybieramy projekt, który chcemy edytować i klikamy przy nim na literze E z prawej strony. Otworzy nam się formularz w którym poprawiamy zawartość pól Project name z nazwą projektu oraz URL of the project z adresem URL według którego będziemy wyszukiwać w wynikach. Klikamy na przycisk Edit project.

UWAGA!
Jeżeli podczas edycji zmienisz adres URL wówczas wszystkie wyniki wyszukiwania mogą okazać się nieprawdziwe. Zmian należy dokonywać tylko wówczas kiedy żadne wyszukiwanie nie zostało jeszcze dokonane w danym projekcie.