Edycja serwera

Z górnego menu wybieramy łącze Proxy. Następnie przechodzimy do tabeli gdzie zdefiniowane są nasze serwery i z prawej strony klikamy na przycisku z literą E. Na następnej stronie wypełniamy formularz, gdzie pola to: URL of proxy server – przeznaczony na stres naszego serwera, Proxy Port – port na którym serwer odpowie, Login to the proxy server – nazwa użytkownika, Password for proxy server – hasło użytkownika z dostępem. Po wypełnieniu pól klikamy na przycisk Update server.