Instalacja systemu

Oprogramowanie zostało wyposażone w automatyczny instalator. Uruchomiamy go wpisując po adresie URL strony nazwę pliku: install.php (http://phpbluedragon.eu/install.php).

Pierwszy krok instalacji to wybór języka. Po zmianie strona automatycznie się odświeży w wybranym przez nas języku.


Drugi krok to sprawdzenie wymagań dla serwera. Między innymi wersja interpretera PHP, dostęp do funkcji obsługi portów, baza danych MySql, Curl oraz biblioteka DomDocument. W przypadku kiedy którakolwiek z pozycji będzie w kolorze czerwonym instalacja nie będzie możliwa.


Krok trzeci jest to sprawdzenie uprawnień do katalogów w których system będzie zapisywał dane, lub pozwalał innym aplikacją na ich utrwalenie. Wszystkie wymienione katalogi muszą mieć prawa zapisu i odczytu (chmod 777 katalog).


W kroku czwartym zostaniemy poinformowani o dostępnie do plików systemu. Instalator automatycznie dopisze do nich ustawione przez nas dane. Pliki powinny mieć ustawione prawa do odczytu i zapisu przez serwer (chmod 666 plik.php).


Piąty krok służy do definicji adresu URL naszej instalacji, jest ona wypełniana automatycznie oraz adresu naszego adresu e-mail.


W kroku szóstym należy zdefiniować dane do serwera pocztowego. Za jego pomocą system będzie wysyłał wiadomości. Wpisujemy kolejno nasze imię/nick, adres serwera SMTP, login, hasło do uwierzytelnienia, port serwera a także sposób autoryzacji.


Krok siódmy to miejsce na zdefiniowanie przez nas danych do bazy w której będą przechowywane informacje z systemu. Wpisujemy kolejno: nazwę serwera, nazwę użytkownika i jego hasło, nazwę bazy danych, prefiks do tabel w bazie danych oraz port.


W ósmym kroku kiedy już wypełniliśmy wszystkie pola klikamy na przycisku Install.


System zainstaluje się o czym zostaniemy poinformowani komunikatem. Bardzo ważną rzeczą jest odpisanie danych wyświetlonych na stronie po instalacji, gdyż są to dane do autoryzacji. Następnie należy usunąć plik install.php z serwera.