phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Plik .htaccess

Tagi: #htaccess

Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu. Gdyby jednak nie udało się tego wykonać, należy edytować plik .htaccess.
 

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteRule ^(.*)$ ./index.php?/$1 [L]


W linii RewriteBase należy podać pełną ścieżkę do pliku index.php. Gdy na przykład nasz skrypt zainstalowany jest w lokalizacji http://phpbluedragon.eu/test/ wówczas linia ta powinna zawierać nazwę katalogu test.
 

RewriteBase /test/
Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj