Plik .htaccess

Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w głównej domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu ze względu na fakt działania bibliotek, w których ścieżki muszą zaczynać się od głównego katalogu. Gdyby jednak nie udało się tego wykonać, należy edytować plik o nazwie .htaccess.

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteRule ^(.*)$ ./index.php?/$1 [L]


W linii RewriteBase należy podać pełną ścieżkę do pliku index.php względem adresu URL. Gdy na przykład nasz skrypt został zainstalowany w lokalizacji http://phpbluedragon.eu/test/ wówczas linia ta powinna zawierać nazwę katalog test.
 

RewriteBase /test/