Zmiana hasła

Zmiany hasła do naszego konta dokonujemy w momęcie kiedy jesteśmy zalogowani. Należy z górnego menu wybrań opcję Change Password. Na stronie znajduje się formularz przeznaczony na wpisanie danych. Pierwszym polem jest Old password czyli obecne hasło dostępu. Następnie pola New password oraz Repeat password na wprowadzenie nowego hasła. Klikamy na przycisk Change password. Kiedy stare hasło będzie pasowało do naszego obecnego hasła, a nowe oraz powtórzenie będą takie same wówczas zostanie ono zmienione.