phpBlueDragon

Strona główna programu

Strona główna zawiera spis projektów dodanych do naszego systemu. Pola kolejno wskazują Identyfikator projektu, jego szczegóły czyli nazwę, adres URL, który ma zostać sprawdzony, datę ostatniego testu, ilość dni pomiędzy kolejnymi testami. Dodatkowo po prawej stronie znajdują się dwa przyciski do edycji oraz usuwania.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Zaloguj