phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Dodawanie e-mail do grupy

Dodawanie e-mail do grupy dokonujemy po wyświetleniu jej zawartości poprzez kliknięcie w menu File, następniu wybraniu opcji Groups, zaznaczeniu grupy i kliknięciu z lewego menu na pozycji Edit group e-mails.
Klikamy w menu po lewej stronie na opcji Add e-mail. W nowym oknie w polu E-mail wpisujemy nowy adres e-mail osoby, którą mamy zamiar dodać do wybranej grupy. Można także wpisać inne dane w oznaczone pola. Na końcu klikamy w przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj