phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Dodawanie grupy

Dodawanie nowej grupy odbywa się poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybranie z niej pozycji Groups. Z lewej strony programu w menu jest dostępna pozycja Add new group, którą należy kliknąć.

Pojawia się okno w którym w pozycji Group name wpisujemy naszą nazwę, dzięki której będziemy mogli zidentyfikować naszą grupę. Poniżej pole Repetition of address decyduje o tym czy adresy e-mail mogą się powtarzać w tej samej grupie. Po zakończeniu wypełniania klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj