phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Dodawanie podpisu

Z menu File wybieramy opcję Signs. Przechodzimy na zakładkę w której zdefiniowane są nasze podpisy. Z menu znajdującego się po lewej stronie klikamy na przycisk Add sign. W nowym oknie definiujemy w polu Name opis naszego podpisu, tak aby można go bez problemu rozpoznać na liście. Następnie w polu Text definujemy podpis dla listów e-mail w formie tekstowej, a w polu HTML treść podpisu dla e-mail w formie HTML. Klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj