phpBlueDragon

Dodawanie wiadomości

Dodawanie nowej wiadomości odbędzie się poprzez specjalny formularz. Klikamy na meny File, z niego wybieramy Messages. Teraz przechodzimy na zakładkę Draft. Z lewej strony w menu dostępna jest pozycja New message.
Po kliknięciu otworzy się nowe okno. Pole From przeznaczone jest na serwer z którego chcemy ją wysłać, pole To zawiera grupę do której chcemy aby nasza wiadomość została nadana. Kolejne pole Topic służy na wprowadzenie tematu. W zakładce HTML wstawiamy treść wiadomości w języku HTML za pomocą specjalnego edytora WYSIWYG. Natomiast na zakładce Text wpisujemy zawartość wiadomości jeżeli użytkownik nie będzie mógł czytać wersji poszerzonej.
Przyciski na dole okna wykonają odpowiednie czynności. Send – służy do natychmiastowego wysłania wiadomości do grupy odbiorców. Attachements – dodawanie załączników do listu e-mail. Save and Close – zapisze wiadomość w szkicach i zamknie okno, Save zapisze wiadomość w szkicach, a przycisk Cancel spowoduje zamknięcie okna bez zapisywania poczynionych przez nas zmian. 
Uwaga
W wiadomości można używać plików graficznych, jednak należy uważać na ich rozmiar. Zbyt duże pliki graficzne spowodują dłuższy czas wysyłania listu e-mail. Jeżeli przy wysyłaniu wybrałeś w konfiguracji konta opcję .NET wówczas wszystkie pliki o rozszerzeniach GIF, JPG i TIFF zostaną dołączone do wiadomości. Natomiast jeżeli wybrałeś przy konfiguracji konta wysyłania opcję SMTP send wówczas automatycznie zostaną dołączone pliki GIF. JPG, PNG i TIFF.

Najlepszym sposobem będzie umieszczenie wszystkich plików graficznych na serwerze, a następnie później wstawienie ich adresów URL w znaczniku IMG. Niektóre serwery od razu odrzucą wiadomość o zbyt dużym rozmiarze.
Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Zaloguj