phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Edycja e-mail w grupie

Edycja adresów odbywa się po wybraniu grupy. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Teraz klikamy na wybraną przez nas grupę i z lewego menu wybieramy pozycję Edit group e-mails.
Wybieramy adres który chcemy zmienić poprzez jednokrotne kliknięcie, następnie klikamy z lewej strony na pozycji Edit e-mail. Pojawi się okno w którym można zmienić dane osobowe. Pole E-mail musi zawierać prawidłowo pod względem składni zapisany adres. Następnie klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj