phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Edycja grupy

Z menu File klikamy na pozycję Groups. Z prawej strony okna w liście grup wybieramy jedną poprzez jej zaznaczenie jednokrotnym kliknięciem. Następnie wybieramy z lewej strony opcję Edit existing group.
Pojawia się okno w którym w polu Group name edytujemy jej nazwę. Pole Repetition of address określa czy w danej grupie przechowywane mogą być identyczne adresy e-mail. Po zakończeniu edycji klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj