phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Import e-mail

Import jest bardzo przydatnym narzędziem jeżeli chcemy załadować dużą ilość adresów bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę do której mamy zamiar zaimportować listę, a z lewego menu opcję Edit group e-mails. Następnie z lewego menu klikamy na pozycji Import to group.

Pierwsze pole służy do wyboru pliku za pomocą przycisku Selct file..., klikamy na przycisku i wybieramy odpowiedni plik CSV. Następnie z pola Select group wybieramy grupę do której mamy zamiar zaimportować plik. Pole Row separate wybieramy separator kolejnych kolumn w pliku. Klikamy Next step.Następnym krokiem jest dopasowanie pól wraz z wyborem danych otrzymanych z pliku CSV. Robimy to poprzez wybieranie z rozwijanych pól nazw kolumn z pliku. Aby przejść dalej klikamy na Next step.Teraz następuje import pliku. Wyświetlane są między innymi obecnie przetwarzania linia, ilość linii w pliku oraz ilość znalezionych błędów. Po zakończeniu importu klikamy na przycisk Close.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj