Usuwanie konta wysyłania

Możliwość usuwania konta przeznaczonego do wysyłki jest realizowana poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybrania z niego pozycji Send accounts. Z prawej strony okna wybieramy konto które chcemy usunąć klikając na nim, a następnie z lewej strony okna wybierając Delete account. Program zapyta się nas czy na pewno chcemy tego dokonać. Klikamy na przycisk Yes.