Wykluczenia

Panel przeznaczony jest do dodawania adresów e-mail osób, które nie chcą otrzymywać od nas listów e-mail. W przypadku gdyby osoba była w danej grupie wystarczy usunąć odpowiedni wpis. Natomiast jeżeli w przyszłości będziemy dodawali lub importowali adresy e-mail, będziemy mieli problem z wyłapaniem wszystkich adresów, które mają zostać usunięte. Dzięki tej opcji, taki adres zawsze będzie pomijany w wysyłce. Najeżdżamy na menu Grupy, następnie z niej wybieramy opcję Wykluczenia.

wykluczenia

W pierwszej kolumnie ID dostępny jest numer rekordu z bazy danych, po której jest identyfikowany adres e-mail. Następnie w kolumnie E-mail znajduje się adres, który chcemy pominąć przy wysyłce listów e-mail. Po prawej stronie znajduje się ikona do usunięcia adresu.