phpBlueDragon
Obecnie strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Ta strona będzie przeznaczona do publikacji aktualności oraz innych materiałów.

Edycja grupy

System umożliwia oprócz dodawania nowych grup, także ich usuwanie. Najeżdżamy w menu głównym na Grupy, a następnie wybieramy opcję Przeglądaj. Przechodzimy do grupy, której edycja nas interesuje. Z prawej strony klikamy na ikonie Edytuj.

W polu Nazwa grupy poprawiamy jej nazwę. Opcja edycji pozwala nam także na zdefiniowanie czy chcemy przechowywać nieograniczoną ilość identycznych adresów e-mail: Pozwala na przechowywanie wielu kopii tego samego adresu e-mail. Po zakończeniu wypełniania formularza klikamy na przycisk Aktualizuj grupę.
edycja_grupy

Uwaga
Jeżeli grupa miała prawa do przechowywania nieograniczonej ilości adresów e-mail o takiej samej składni odznaczenie opcji spowoduje, iż podczas edycji członków nie będziemy mogli edytować adresu który znajduje się w grupie więcej niż jeden raz. Najpierw musimy usunąć kopie tego adresu e-mail.
Copyright © 2015- 2020 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj