phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Grupy

Bardzo ważnym elementem są grupy, dzięki którym możemy definiować użytkowników do których będziemy wysyłać nasze wiadomości. W grupach można włączyć możliwość tylko jednokrotnego dodania danego adresu e-mail do jednej grupy, lub zrezygnować z takiej opcji. Najeżdżamy w menu głównym na element Grupy, z którego wybieramy opcję Przeglądaj.

Kolumna ID zawiera identyfikator grupy pochodzący z bazy danych, druga kolumna Nazwa zawiera nazwę grupy zdefiniowaną przez nas. Kolejna Ilość adresów zawiera informację o ilości adresów e-mail znajdujących się w danej grupie. Kolumna Czy adresy mogą się powtarzać daje nam informację czy w grupie może znajdować się więcej niż jedna definicja tego samego adresu e-mail. Kolumny z akcjami zawierają: nazwę użytkownika, który daną grupę stworzył, członków grupy, import danych do grupy, eksport danych z grupy, edycję grupy oraz jej usunięcie.

grupy
Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj