Instalacja systemu

Instalacji powinny dokonać osoby mające wiedzę o serwerach WWW oraz aplikacjach przeznaczonych do pracy w Internecie.

Pierwszym elementem, który należy zrobić jest instalacja systemu przeznaczonego do wysyłania grupowych listów e-mail. Wgrywamy pliki na serwer, najlepiej gdyby znalazły się bezpośrednio w domenie lub subdomenie. Jest to istotna sprawa z powodu problemów z niektórymi elementami działającymi pobierając główną ścieżkę dostępu. Pliki i foldery można wgrać na serwer za pomocą programu przeznaczonego do FTP takiego jak darmowy FileZilla Client.

Po wgraniu danych na serwer przejdź w przeglądarce internetowej pod domenę, po niej wpisz plik install.php, np.: domena to http://phpbluedragon.pl/, a wpisany przez nas adres: http://phpbluedragon.pl/install.php. Naszym oczom ukarze się instalator oprogramowania.

Krok 1. Wybór języka

Pod punktem pierwszym Select Language z pola Select Language wybieramy opcję Polski, a następnie klikamy na przycisk Change language. Strona po przeładowaniu jest już w języku polskim.

install_language

Krok 2. Sprawdzenie wymagań

Wymagania systemu są to podstawowe opcje serwera stron WWW, które muszą zostać spełnione. W przeciwnym wypadku instalacja będzie niemożliwa. Należą do nich interpreter PHP w wersji co najmniej 5.0.0, funkcja stream_socket_client() potrzebna w celu kontaktu z serwerem SMTP oraz biblioteka MySQLi – wymagana do połączenia się z bazą danych.

sprawdzenie_wymagan

Krok 3. Dostęp do katalogów

Poprawne działanie systemu wymaga od nas nadania katalogom odpowiednich praw dostępu, które są sprawdzane w instalatorze. Którekolwiek nie spełnione prawa spowodują iż zainstalowanie systemu będzie niemożliwe.

Mamy tutaj katalogi: uploads – przeznaczony na wgrywanie plików na serwer, thumbs – miniatury wgranych przez nas zdjęć, import – przeznaczony na pliki, które następnie będziemy importować do systemu, captcha – folder dla obrazków CAPTCHA utrudniających robotom wysyłanie formularzy dostępnych na naszej stronie oraz attachement – przeznaczony na dodane do wiadomości załączników. Gdy przy którymkolwiek z folderów pojawi się komunikat w kolorze czerwonym wystarczy zmienić uprawnienia do danego katalogu.

dostep_do_katalogow

Można to zrobić na przykład klikając prawym klawiszem myszki na element znajdujący się na serwerze, a następnie wybrać opcję zmiany uprawnień lub wydać polecenia za pomocą komend.

 chmod 777 uploads
 chmod 777 thumbs
 chmod 777 import
 chmod 777 captcha
 chmod 777 attachement

Krok 4. Dostęp do plików

Równie ważnym jest nadanie odpowiednich praw dla plików, które mają zostać nadpisane danymi z formularza w instalatorze. W kroku 4 instalator sprawdzi dostęp do elementów i wyświetli odpowiedni komunikat.

Plik autoload.php – jest plikiem pozwalającym na automatyczne ładowanie dodatkowych bibliotek czy modułów do systemu wysyłania grupowych wiadomości e-mail. W pliku config.php są zapisywane dane konfiguracji systemu takie jak adres url czy dane do serwera pocztowego, oraz plik database.php – przeznaczony na przechowywanie danych, za pomocą których program jest w stanie połączyć się z bazą danych.

dostep_do_plikow

Gdyby przy którymś z elementów pojawił się komunikat w kolorze czerwonym oznacza to iż nie można dokonać instalacji programu. Uprawnienia można zmienić w programie przeznaczonym do FTP poprzez kliknięcie na dany element prawym klawiszem myszy, a następnie wybrania z menu kontekstowego opcji zmień uprawnienia. Możesz także w wierszu poleceń wpisać komendy:

 chmod 666 application/config/autoload.php
 chmod 666 application/config/config.php
 chmod 666 application/config/database.php

Krok 5. Konfiguracja ścieżki

Ścieżka dostępu poprzez URL jest to lokalizacja systemu w której znajduje się główny plik index.php. Pole Adres URL lokalizacji systemu jest już wypełnione i nie musimy jej poprawiać. Drugie pole E-mail administratora przeznaczone jest na adres e-mail głównego użytkownika systemu. Z tego konta będą wysyłane wszystkie powiadomienia z systemu do użytkownika.

konfiguracja_sciezki

Krok 6. Serwer SMTP

Konfiguracja głównego serwera SMTP używanego przez system do wysyłania listów e-mail od systemu do użytkowników, takich jak np. przypomnienie hasła. Pole Nazwa osoby/firmy wysyłającej e-mail jest przeznaczone na nasze imię i nazwisko lub nazwę firmy w której pracujemy. Będzie to wyświetlana etykieta przy adresie e-mail w polu nadawca. Adres serwera SMTP – pole należy uzupełnić adresem naszego serwera SMTP, najczęściej będzie to smtp.[NASZA_DOMENA]. Login do serwera SMTP – w polu wpisujemy login do serwera, a następnie w polu Hasło do serwera SMTP hasło użytkownika, którego podaliśmy wyżej. Ostatnią opcją jest Port do serwera SMTP, która jest już wypełnione i należy ją zmienić tylko wówczas kiedy jesteśmy przekonani, iż numer portu jest inny niż ten podany w konfiguracji. Numer 587 jest obecnie najczęściej stosowanym.

serwer_smtp

Krok 7. Konfiguracja bazy danych

Najważniejszym krokiem jest podanie danych do połączenia się systemu z serwerem bazy danych. Pole Nazwa serwera – przeznaczone jest na podanie adresu hosta serwera baz danych. W polu Nazwa użytkownika wpisujemy login do bazy danych, a w polu Hasło użytkownika znajduje się hasło umożliwiające dostęp do bazy danych. Pole Nazwa bazy danych przeznaczona jest na wprowadzenie nazwy bazy, w której będzie zainstalowany system. Na samym końcu znajduje się Prefix tabel – przydatna funkcja kiedy w bazie danych istnieją już tabele z innego systemu, wówczas za pomocą prefiksu możemy nadać im inny tekst poprzedzający. Jeżeli nie ma takiej potrzeby nie zmieniaj zawartości tego pola.

baza_danych

Krok 8. Instalacja systemu

Kiedy wszystkie dane zostały wprowadzone możemy przejść do kroku kliknięcia w przycisk Zainstaluj system.

zainstaluj_system

Po krótkiej chwili pojawi się strona, na której będzie znajdował się login i hasło do systemu. Pamiętaj o tym aby skopiować te dane w bezpieczne miejsce.

dane_po_instalacji

Ważne
Po zakończeniu instalacji usuń z serwera plik install.php – jest to niezbędne aby system zaczął działać, a jednocześnie uniemożliwi innym osobom na popsucie instalacji na serwerze.