Raport z wysyłki

Raport zawiera informacje z wysłanej wiadomości do wszystkich odbiorów z danej grupy. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie z niego wybieramy Wysłane.
W tabeli z wysłanymi wiadomościami wybieramy interesującą nas pozycję, a następnie z prawej strony klikamy na ikonę Raport. Dzięki tej opcji można zobaczyć jak przebiegła wysyłka na poszczególne adresy, są tutaj zdefiniowane również komunikaty przedstawiające rezultat wysyłania wiadomości na wskazany adres e-mail.

wiadomosci_raport