phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Wypełnianie profilu

Profil jest miejscem na wpisanie podstawowych danych na temat firmy w której pracujemy. Dzięki tym danym możemy szybko przypomnieć sobie szczegóły na temat danych teleadresowych jak i podatkowych działalności. Najeżdżamy na Użytkownik w menu głównym, wybieramy pozycję Profil.

Znajdują się tutaj pola Ulica i numer, Miasto, Kod pocztowy, Nazwa firmy w celu wpisania informacji o obecnej pracy, NIP na wpisanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, Imię i nazwisko – wpisujemy nasze imię i nazwisko, Telefon i Fax na wpisanie danych kontaktowych. Po wypełnieniu pól klikamy na przycisk Edytuj profil.

edycja_profilu

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj