Generator losowych haseł

Generator losowania haseł jest bardzo przydatny kiedy masz problem z wymyśleniem nowego hasła, które zarazem jest trudne do odgadnięcia. Kliknij w głównym menu na pozycję Options i z niego wybierz Password Generator.

Nowe okno daje ci możliwość na wybranie znaków w polu Select characters: duże litery, małe litery, liczby, podkreślenie, spacja, minus, znaki specjalne oraz nazwiasy. Pole Include my chars przeznaczone jest na dowolne znaki, które osobiście możesz zdefiniować, jeżeli chcesz aby zostały dołączone do hasła. W polu Password length mamy możliwość zdefiniowania długości, jakiej hasło chcemy uzyskać. Klikamy przycisk Generate my password! aby po chwili ujrzeć je w postaci składającego się z gwiazdek ciągu znaków. Możemy chcieć wyświetlić zawartość tego pola. Służy temu ikona po prawej stronie w kształcie zębatego koła. Kiedy zakończymy generowaie hasła, kopiujemy je i zamykamy okno klikając na przycisk Accept.