Hasła - dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie danych

Wybieramy z menu górnego przycisk Passwords i go klikamy. Zostaliśmy przeniesieni na stronę, gdzie znajdują się kategorie oraz hasła zapisane w każdej z nich.

Dodawanie nowego hasła

Przechodzimy na zakładkę Passwords z której wybieramy dowolną kategorię. Następnie z prawej strony witryny klikamy na przycisk Add new password. Zostaniemy przeniesieni do strony z formularzem.

Formularz zawiera pola: Title - tytuł/nazwa naszego hasła, User - nazwa użytkownika, Password oraz Repeat password - pola przeznaczone na wprowadzenie hasła oraz jego potwierdzenia. Pod polem Password dostępny jest pasek, który im dłuższy tym hasło jest trudniejsze. Następne pole URL przeznaczone jest na adres strony na której używamy podanego hasła oraz Notes - dowolne notatki sporządzone przez nas i przypisane do rekordu. Klikamy na przycisk Add password i nowe hasło zostało dodane.

Edycja hasła

Przechodzimy na zakładkę Passwords z której wybieramy dowolną kategorię z pośród zdefiniowanych. Następnie z prawej strony witryny klikamy na przycisk w kolumnie Actions o nazwie A. Z rozwiniętego menu wybieramy opcję Edit/Details. Zostaniemy przeniesieni do strony gdzie dostępny będzie formularz.

Formularz zawiera pola: Title - tytuł/nazwa naszego hasła, User - nazwa użytkownika, Password oraz Repeat password - pola przeznaczone na wprowadzenie hasła oraz jego potwierdzenia. Pod polem Password dostępny jest pasek, który im dłuższy tym hasło jest trudniejsze. Następne pole URL przeznaczone jest na adres strony na której używamy podanego hasła oraz Notes - dowolne notatki sporządzone przez nas i przypisane do rekordu. Klikamy na przycisk Edit password aby dane zapisane w formularzu zostały zaktualizowane w bazie danych.

Usuwanie hasła

Przechodzimy na stronę Passwords. Wybieramy kategorię, która nas interesuje z lewej strony. Następnie w polu Actions znajdującej się po prawej stronie wybieramy z niego opcję Delete. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni, że chcemy usunąć hasło. Klikamy przycisk OK. Hasło zostało bezpowrotnie usunięte.

Kopiowanie nazwy użytkownika

Przechodzimy na stronę Passwords, następnie z lewej strony wybieramy kategorię. Przechodzimy na prawą stronę gdzie w kolumnie Actions klikamy przycisk A znajdujący się przy interesującym nas haśle. Klikamy na łącze Copy user. Od tej pory nazwa użytkownika została skopiowana do schowka.

Kopiowane hasła ze zbioru

Przechodzimy na stronę Passwords, następnie z lewej strony wybieramy kategorię z której hasło mamy zamiar pobrać. Przechodzimy na prawą stronę gdzie w kolumnie Actions klikamy przycisk A znajdujący się przy interesującym nas haśle. Klikamy na łącze Show password. U góry strony pod przyciskiem Add new password pojawiło się nasze hasło. Mamy 10 sekund na jego zaznaczenie oraz skopiowanie.

Dlaczego nazwa użytkownika bezpośrednio kopiuje się do schowka, a hasło należy kopiować ręcznie. Jest to wyjście bezpieczniejsze ze względu na fakt, iż hasło nie znajduje się na stronie WWW tylko jest przechowywane zaszyfrowane w bazie danych. Kiedy klikniemy opcję wówczas specjalna funkcja pobiera hasło, które następnie jest wyświetlane na stronie.

Otwieranie przypisanej strony WWW dla hasła

Przechodzimy na stronę Passwords, następnie z lewej strony wybieramy kategorię. Przechodzimy na prawą stronę gdzie w kolumnie Actions klikamy przycisk A znajdujący się przy interesującym nas adresie URL. Klikamy na łącze Open URL. Jeżeli pole z adresem URL nie jest puste, zostanie ten adres otwarty w osobnej karcie.