Teksty

Teksty są elementami gdzie definiujemy różne ich formy poprzez użycie nawiasów. Dzięki temu można uzyskać wiele różnorakich możliwości z jednego tekstu, który wprowadzimy do programu. Tekst który ma ulegać zmianie, musi zostać wprowadzony pomiędzy nawiasy kwadratowe: [ i ]. Poszczególne frazy powinny być oddzielone znakiem |. Na przykład przy tekście: Ala ma [kota|psa|wiewiórkę]. Po naciśnięciu przycisku generującego tekst możemy otrzymać zdania: Ala ma kota lub Ala ma psa lub Ala ma wiewiórkę. Im więcej specjalnych fraz w tekście tym lepiej dla nas pod względem zaindeksowania w wyszukiwarce Google.

Dodawanie tekstu

Wybierany kategorię, następnie pod polem z napisem Title klikamy na przycisk Add text. W następnym oknie należy w polu Title wpisać tytuł tekstu, po którym możemy go rozpoznać, a w pole Text przygotowany fragment, z którego będą generowane teksty wyjściowe. Na samym końcu klikamy w pole Add. Tekst został dodany.

Edycja tekstu

Klikamy w polu Categories kategorię w której chcemy edytować nasz tekst. Następnie po prawej stronie w kolumnie z napisem Title klikamy tekst. Pod polem zawierającym tytuły tekstów znajduje się pole Edit text. W następnym oknie należy w polu Title poprawić tytuł tekstu, po którym możemy go rozpoznać, a w pole Text poprawiamy wybrany fragment. Na samym końcu klikamy w pole Update. Tekst został zaktualizowany.

Usuwanie tekstu

Kiedy dany tekst nie będzie już przydatny możemy go usunąć korzystając z opcji programu. Wybieramy kategorię klikając na nią jeden raz. Następnie po prawej stronie z pola zawierającego teksty, klikamy jeden raz, na tekst który chcemy usunąć. Pod spodem pola Title przycisk Delete text stał się aktywny. Klikamy na przycisk Delete text. Program zapyta się nas czy jesteśmy pewni tego iż chcemy usunąć dany tekst. Klikamy na przycisk Yes. Tekst został usunięty.

Generowanie tekstu

Najważniejsza funkcją programu jest generowanie tekstów ze zdefiniowanych przez nas wyrażeń. Na liście z kategoriami wybieramy kategorię, która nas interesuje. Następnie na liście Title klikamy w tekst z którego chcemy uzyskać losowy fragment. U góry z prawej strony okna znajduje się przycisk Generate text, który klikamy. Tekst został wygenerowany oraz oznaczony. Wystarczy teraz nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+C aby skopiować tekst do schowka.