Dodawanie hasła dla dokumentów

Oprogramowanie posiada opcję takie jak dodawanie hasła dla dokumentu. Dzięki dodaniu hasła nikt oprócz osoby je znającej nie będzie mógł zobaczyć co znajduje się wewnątrz pliku. W menu głównym klikamy z lewej strony na przycisku Add encrypting with password. Zostaliśmy przeniesieni do miejsca w którym należy zdefiniować opcje dodanego hasła.

Rysunek 1. Program podczas dodawania hasła do dokumentu

Następnie do okna z napisem File name należy dodać pliki w których dodamy hasło. W tym celu klikamy na przycisk Add element. Otworzy nam się okno do wybierania plików. Można zaznaczyć pojedynczy plik, bądź używając przycisku Ctrl dodać ich dowolną ilość za jednym razem. Po wybraniu plików klikamy na przycisk Open.

Rysunek 2. Wybieranie plików do nadania im wspólnego hasła

W tym momencie wszystkie zaznaczone pliki zostaną dodane do kontrolki File name.

Rysunek 3. Pliki załadowane do nadania hasła

Gdyby został dodany plik, którego nie chcemy zastrzec hasłem należy go zaznaczyć na liście klikają na niego jeden raz. Następnie klikamy na przycisk Delete element. W tym momencie wskazany przez nas plik został usunięty z pośród wybranych elementów, które chcemy poddać dodawaniu hasła.

Rysunek 4. Usuwanie pojedynczego elementu z listy do nadania hasła

Teraz musimy zdefiniować hasło w polach Password oraz Repeat password. W polach hasło nie jest definiowane za pomocą czytelnych znaków, więc aby wystrzec się błędów podczas jego definicji musimy je powtórzyć drugi raz.

Rysunek 5. Definicja hasła

Następnie musimy wybrać katalog w którym będziemy chcieli umieścić nasze dokumenty. Przechodzimy do pola Result folder i za pomocą przycisku Browse… wybieramy katalog na rezultat dodawania haseł dla naszych dokumentów. Najlepiej gdyby był to specjalnie przygotowany przez nas folder, ze względu na to iż znajdą się w nim pliki po dodaniu hasła. Jeżeli katalog będzie zawierał inne katalogi lub pliki ciężko będzie się nam zorientować, które pliki są rezultatem dodania do nich hasła.

Rysunek 6. Katalog docelowy dokumentów po nadaniu hasła

Następnym elementem jest pole do zaznaczenia Overwrite existing files. Zaznaczenie go spowoduje, że jeżeli w katalogu znajduje się już plik o takiej samej nazwie jak plik, dla którego właśnie nadajemy hasło zostanie on nadpisany przez nasz plik. W innym wypadku pomimo udanego dodawania hasła nasza praca nie zostanie zapisana.

Teraz przyszedł czas na kliknięcie w przycisk Encrypt documents znajdujący się na dole okna. Kliknięcie spowoduje rozpoczęcie nadawania haseł, a wszystkie inne przycisk będą nieaktywne.

Rysunek 7. Przycisk rozpoczynające nadawanie plikom hasła dostępu

Podczas nadawania hasła będziemy na bieżąco informowani jak ona przebiega i jaka faza obecnie następuje. Gdybyśmy się rozmyślili możemy zawsze kliknąć przycisk Cancel operation. Spowoduje to przerwanie dodawania hasła do plików. Wszystkie dotąd z dodanym hasłem znajdą się folderze z rezultatem.