Licencja phpBlueDragon WykopAPI

Tagi: #licencja

DEFINICJE

Słowo "Program" odnosi się do "phpBlueDragon WykopAPI".

ZAKRES LICENCJI

 1. Program jest rozpowszechniany na zasadach licencji freeware.
 2. Instalując lub w inny sposób korzystając z oprogramowania wyrażasz zgodę na warunki zwarte w umowie licencyjnej. Umowa licencyjna daje jedynie prawo do korzystania z oprogramowania.
 3. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.
 4. Producent oprogramowania zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie do oprogramowania, prócz bibliotek, programów, znaków graficznych dodanych na zasadach innych licencji.
 5. Z oprogramowania można korzystać jedynie w sposób dozwolony w jego licencji.

GWARANCJA

 1. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się , że korzysta z oprogramowania na własne ryzyko. Producent zrzeka się wszelkich gwarancji w przypadku jakiegokolwiek rodzaju.
 2. Korzystanie z oprogramowania i wszelkie utraty danych, utraty sprzętu, ryzyko, uszkodzenia poniesione poprzez korzystanie z programu będą wyłącznie twoją odpowiedzialnością.
 3. Wszelkie inne informacje podawane przez producenta nie będą uwzględniane przy gwarancji.
 4. Program działa płynnie po uwzględnieniu odpowiedniej jakości elementów na serwerze oraz dla twojego komputera.

ELEMENTY ZABRONIONE

 1. Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać, demontować lub w inny sposób przekształcać oprogramowania na kod zrozumiały dla komputera lub człowieka.
 2. Korzystanie z wersji warezowych, generatorów haseł, numerów seryjnych, kluczy, keymakerów, generatorów kodu bądź innych sposobów na odblokowanie programu i korzystanie z niego bez rejestracji jest nielegalne.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Nie jesteśmy zobowiązani w zapewnieniu nowych wersji oraz aktualizacji oprogramowania.
 2. Będziemy przygotowywać nowe wersje oraz aktualizację wedle własnego uznania, kiedy uznamy takie aktualizację za konieczne. Wszystkie aktualizacje objęte są niniejszą umową licencyjną.

REJESTRACJA PROGRAMU

 1. Rejestracja programu jest całkowicie darmowa!

SKUTKI PRAWNE

 1. Licencja opisuje prawa dostarczenia oraz używania programu, nie zmienia ona natomiast prawa w kraju w którym żyjesz, chyba że prawo kraju na to pozwala.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Używając program musisz zgadzać się w licencją. W przypadku, gdy się z nią nie zgadzasz, licencja automatycznie wygasa. Wszystkie kopie oprogramowania będące w Twoim posiadaniu powinny zostać usunięte.

FREEWARE

 1. Elementy dodane do oprogramowania dostępne są na licencji umożliwiających dodanie tych elementów, a następnie dalszego rozpowszechniania oprogramowania.