Plusowanie lub minusowanie komentarzy z wykopaliska

Na stronie głównej oprogramowania kliknij w łącze Plus/Minus dla komentarzy z wpisów (wykopaliska). Następna strona zawiera formularz z polami: Dla znaleziska w którym możesz zdecydować czy dla komentarza chcesz dać plus, minus lub uwzględnić ocenę od już zaistniałej sytuacji. Pole Komentarz numer pozwala ci wybrać, który komentarz ocenić od 1 do 10. Po wypełnieniu pól kliknij na przycisk Wykonaj akcje.