phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Plusowanie lub minusowanie komentarzy ze znalezisk

Na stronie głównej oprogramowania kliknij w łącze Plus/Minus dla komentarzy z wpisów (top). Następna strona zawiera formularz z polami: Dla znaleziska w którym możesz zdecydować czy dla komentarza chcesz dać plus, minus lub uwzględnić ocenę od już zaistniałej sytuacji. Pole Komentarz numer pozwala ci wybrać, który komentarz ocenić od 1 do 10. Po wypełnieniu pól kliknij na przycisk Wykonaj akcje.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj