phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

#dodawanie

Dodawanie nowego projektu

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Dodawanie nowego projektu
W celu dodania nowego projektu wchodzimy na stronę główną, a następnie klikamy na przycisk Dodaj nowy projekt. Pole Nazwa projektu służy na zdefiniowanie jego nazwy po której będzie można się zorientować co zawiera dana kategoria. Pole ... - Czytaj dalej

Projekt – łącza – dodawanie

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Projekt – łącza – dodawanie
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. Nad tabelką z linkami znajduje się przycisk Dodaj nowy link. Pole URL linku do strony przeznaczony jest na wpisanie adresu URL strony na której znajduje się nasze łąc... - Czytaj dalej

Dodawanie nowego projektu

Dokumentacja / phpBlueDragon GetPozition / Dodawanie nowego projektu
Wchodzimy na stronę główną naszego systemu i klikamy w przycisk Add new project. Na stronie dostępny jest formularz z polami Project name w którym należy podać jego nazwę oraz URL of the project. Pole to przeznaczone jest na adres strony, kt... - Czytaj dalej

Dodawanie słowa kluczowego

Dokumentacja / phpBlueDragon GetPozition / Dodawanie słowa kluczowego
Na stronie głównej klikamy na nazwie interesującego nas projektu. Nowootwarta strona zawiera przycisk Add word, który klikamy. Strona zawiera pole Keyword na wpisanie interesującej nas frazy. Po wypełnieniu formularza klikamy na przycisk Add wo... - Czytaj dalej

Dodawanie serwera

Dokumentacja / phpBlueDragon GetPozition / Dodawanie serwera
W menu głównym klikamy na łączu Proxy, a z strony wybieramy przycisk Add the proxy server. Na następnej stronie wypełniamy formularz, gdzie pola to: URL of proxy server – przeznaczony na stres naszego serwera, Proxy Port – port na k... - Czytaj dalej

Dodawanie grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Dodawanie grupy
Dodawanie nowej grupy odbywa się poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybranie z niej pozycji Groups. Z lewej strony programu w menu jest dostępna pozycja Add new group, którą należy kliknąć. Pojawia się okno w którym w pozycji... - Czytaj dalej

Dodawanie e-mail do grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Dodawanie e-mail do grupy
Dodawanie e-mail do grupy dokonujemy po wyświetleniu jej zawartości poprzez kliknięcie w menu File, następniu wybraniu opcji Groups, zaznaczeniu grupy i kliknięciu z lewego menu na pozycji Edit group e-mails. Klikamy w menu po lewej stronie n... - Czytaj dalej

Dodawanie konta wysyłania

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Dodawanie konta wysyłania
Dodawanie konta dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na pozycji Send accounts. Następnie z lewej strony wybieramy opcję Add account. Pole Name przeznaczone jest na naszą nazwę konta po której będziemy w stanie zidentyfikować je podcza... - Czytaj dalej

Dodawanie wiadomości

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Dodawanie wiadomości
Dodawanie nowej wiadomości odbędzie się poprzez specjalny formularz. Klikamy na meny File, z niego wybieramy Messages. Teraz przechodzimy na zakładkę Draft. Z lewej strony w menu dostępna jest pozycja New message. Po kliknięciu otworzy się... - Czytaj dalej

Dodawanie podpisu

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Dodawanie podpisu
Z menu File wybieramy opcję Signs. Przechodzimy na zakładkę w której zdefiniowane są nasze podpisy. Z menu znajdującego się po lewej stronie klikamy na przycisk Add sign. W nowym oknie definiujemy w polu Name opis naszego podpisu, tak aby mo... - Czytaj dalej

Dodawanie wykluczenia

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Dodawanie wykluczenia
Dodawanie nowego adresu e-mail do wykluczonych dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na opcji Exclusions. Z lewej strony programy wybieramy pozycję Add exclusion w którą klikamy. W nowo otwartym oknie w polu E-mail wpisujemy adres e-mail kt... - Czytaj dalej

Dodawanie nowej grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie nowej grupy
Kiedy będziemy chcieli dodać nową grupę w celu przesłania na adresy zawarte w niej masowego e-mail należy najechać kursorem w głównym menu na opcję Grupy, następnie wybrać Przeglądaj. Obecnie znajdujemy się na stronie z wymienionymi g... - Czytaj dalej

Dodawanie nowego adresu do subskrybentów

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie nowego adresu do subskrybentów
W głównym menu najeżdżamy na Grupy, następnie opcję Przeglądaj. Przechodzimy do grupy do której chcemy dodać nowego subskrybenta i klikamy po jej prawej stronie na łącze Zobacz grupę. Teraz gdy jesteśmy już w grupie możemy dodać now... - Czytaj dalej

Dodawanie adresu e-mail do wykluczeń

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie adresu e-mail do wykluczeń
Najeżdżamy w głównym menu na Grupy, wybieramy opcję Wykluczenia. Na stronie klikamy w przycisk Dodaj nowy e-mail. Zostaniemy przeniesieni do formularza. W polu Adres e-mail należy zdefiniować adres, który mamy zamiar blokować. Nast... - Czytaj dalej

Terminarz wysyłki – dodawanie terminu

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Terminarz wysyłki – dodawanie terminu
Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego wybieramy Terminarz. Przewijamy stronę do nagłówka Dodaj nowy termin. W polu Temat e-mail wybieramy e-mail z zakładki Szkice, który chcemy wysłać. W polu Data wysyłki klikamy, a wówczas pojawi s... - Czytaj dalej

Dodawanie zadań do CRON

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie zadań do CRON
Jeżeli chcemy aby wszystkie listy e-mail dodane do wysyłki przez oprogramowanie CRON były realizowane musimy dodać nowe zadanie. Zazwyczaj w serwisach z administracją, znajdują się specjalne panele, w których można takie elementy definiowa... - Czytaj dalej

Dodawanie nowego konta wysyłki

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie nowego konta wysyłki
Klikamy w głównym menu na pozycję Konta. Następnie przechodzimy do nagłówka Dodaj nowe konto. Znajduje się tutaj formularz w celu definicji danych. Pole Nazwa będzie nam służyło do identyfikacji konta spośród wszystkich innych, któ... - Czytaj dalej

Dodawanie nowego podpisu

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie nowego podpisu
Najeżdżamy na menu Inne, a z niego wybieramy opcję Podpisy. Po załadowaniu się strony należy przejść do nagłówka Dodaj nowy podpis. W polu Nazwa podpisu podajemy nazwę po której można zidentyfikować dodaną treść. Wypełniamy pole P... - Czytaj dalej

Dodawanie nowego użytkownika

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Dodawanie nowego użytkownika
W menu głównym najeżdżamy na menu Inne i wybieramy z niej opcję Użytkownicy. Na otwartej stronie klikamy na przycisk dostępny u góry Dodaj użytkownika. Formularz zawiera dwa pola. E-mail (login) przeznaczone na wpisanie adresu e-mail noweg... - Czytaj dalej

Dodawanie klucza dostępu

Dokumentacja / phpBlueDragon WykopAPI / Dodawanie klucza dostępu
Na stronie głównej kliknij w łącze Zarządzaj dostępem. Na stronie znajdują sie klucze dostępowe do serwisu Wykop. Przewiń stronę do nagłówka Dodaj nowy dostęp do API. Wypełnij pole Klucz podając klucz dostępu, pole Sekret podając fra... - Czytaj dalej

Dodawanie wpisu do mikroblogu

Dokumentacja / phpBlueDragon WykopAPI / Dodawanie wpisu do mikroblogu
Kliknij w menu głównym na opcji Dodaj wpis do mikrobloga. Zostaniesz przeniesiony na stronę na której dostępny jest formularz przeznaczony na wpis. W polu Komentarz wpisz jego treść. Możesz przy jego formatowaniu używać pogrubienia, kursywy... - Czytaj dalejCopyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj