#grupy

Grupy


Grupy przeznaczone są do przechowywania listy adresów e-mail wraz z innymi danymi takimi jak imię, nazwisko, stanowisko, telefon itp. Dzięki nim można posortować odbiorców i wysłać wiadomość jedynie do wybranej przez nas grupy. W menu Fi... - Czytaj dalej
 

Dodawanie grupy


Dodawanie nowej grupy odbywa się poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybranie z niej pozycji Groups. Z lewej strony programu w menu jest dostępna pozycja Add new group, którą należy kliknąć. Pojawia się okno w którym w pozycji... - Czytaj dalej
 

Edycja grupy


Z menu File klikamy na pozycję Groups. Z prawej strony okna w liście grup wybieramy jedną poprzez jej zaznaczenie jednokrotnym kliknięciem. Następnie wybieramy z lewej strony opcję Edit existing group. Pojawia się okno w którym w polu Grou... - Czytaj dalej
 

Usuwanie grupy


Usunięcie grupy realizujemy poprzez kliknięcie w menu File i wybraniu z niej opcji Groups. Z prawej strony okna zaznaczamy grupę, którą chcielibyśmy usunąć jednokrotnym kliknięciem, a następnie z lewej strony klikamy na pozycję Delete gr... - Czytaj dalej
 

E-maile w grupach


W każdej grupie może być zdefiniowana dowolna ilość adresów e-mail. Klikamy na menu File, następnie z niej wybieramy opcję Groups. Z prawej strony zaznaczamy wybraną grupę poprzez jedno kliknięcie, a następnie klikamy z menu po lewej st... - Czytaj dalej
 

Dodawanie e-mail do grupy


Dodawanie e-mail do grupy dokonujemy po wyświetleniu jej zawartości poprzez kliknięcie w menu File, następniu wybraniu opcji Groups, zaznaczeniu grupy i kliknięciu z lewego menu na pozycji Edit group e-mails. Klikamy w menu po lewej stronie n... - Czytaj dalej
 

Edycja e-mail w grupie


Edycja adresów odbywa się po wybraniu grupy. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Teraz klikamy na wybraną przez nas grupę i z lewego menu wybieramy pozycję Edit group e-mails. Wybieramy adres który chcemy zmieni... - Czytaj dalej
 

Usuwanie e-mail z grupy


Usunięcia adresu e-mail można dokonać po wejściu w wybraną grupę. Klikamy na menu File, a z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę poprzez jednokrotne kliknięcie, a następnie z lewego menu wybieramy pozycję Edit gr... - Czytaj dalej
 

Import e-mail


Import jest bardzo przydatnym narzędziem jeżeli chcemy załadować dużą ilość adresów bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę do które... - Czytaj dalej
 

Eksport e-mail


Eksport list wysyłkowych pomaga przygotować kopię adresów e-mail wraz z wszystkimi danymi zapisanych w bazie. Klikamy na menu File, z niego wybieramy opcję Groups. Teraz z prawej strony zaznaczamy grupę z której adresy chcemy wyeksportować,... - Czytaj dalej
 

Grupy


Bardzo ważnym elementem są grupy, dzięki którym możemy definiować użytkowników do których będziemy wysyłać nasze wiadomości. W grupach można włączyć możliwość tylko jednokrotnego dodania danego adresu e-mail do jednej grupy, lub... - Czytaj dalej
 

Dodawanie nowej grupy


Kiedy będziemy chcieli dodać nową grupę w celu przesłania na adresy zawarte w niej masowego e-mail należy najechać kursorem w głównym menu na opcję Grupy, następnie wybrać Przeglądaj. Obecnie znajdujemy się na stronie z wymienionymi g... - Czytaj dalej
 

Edycja grupy


System umożliwia oprócz dodawania nowych grup, także ich usuwanie. Najeżdżamy w menu głównym na Grupy, a następnie wybieramy opcję Przeglądaj. Przechodzimy do grupy, której edycja nas interesuje. Z prawej strony klikamy na ikonie Edytuj.... - Czytaj dalej
 

Usuwanie grupy


Z menu głównego najeżdżamy na Grupy, a następnie opcję Przeglądaj. Znajdujemy się w podglądzie grup. Przechodzimy do wybranej przez nas grupy i z jej prawej strony klikamy na przycisk Usuń. Zostanie nam wyświetlone zapytanie czy na pewno... - Czytaj dalej