#import

Projekt – łącza – import linków

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Projekt – łącza – import linków
Importowanie linków pomaga w szybki sposób na dodanie dużej ilości adresów które mają zostać sprawdzony. Klikamy w górnym menu na łącze Import. Pierwsze pole Plik (CSV) przeznaczone jest na dodanie pliku z twojego dysku w formacie CSV, k... - Czytaj dalej

Import e-mail

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Import e-mail
Import jest bardzo przydatnym narzędziem jeżeli chcemy załadować dużą ilość adresów bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę do które... - Czytaj dalej

Import adresów e-mail do grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Import adresów e-mail do grupy
Dużym ułatwieniem jest możliwość importu do programu adresów e-mail, dzięki temu nie trzeba wszystkich adresów e-mail wpisywać ręcznie. Najeżdżamy na menu Grupy, a następnie wybieramy z niego opcję Import do grupy. W formularzu... - Czytaj dalej