#kategoria

Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii

Dokumentacja / phpBlueDragon PassWeb / Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii
Dodawanie kategorii Przechodzimy na stronę z hasłami. Z lewej strony okna widać przycisk Add category, który klikamy. Zostaniemy przeniesieni na stronę z formularzem. Pole Category name przeznaczona jest dla nazwy kategorii. Następnie klikam... - Czytaj dalej

Kategorie

Dokumentacja / phpBlueDragon SeoText / Kategorie
Program został wyposażony również w kategorie, które umożliwiają pogrupowanie tekstów według ich tematów. Dodawanie kategorii W głównym oknie programów klikamy na przycisk Add category. Wypełniamy pole Category name, a następnie ... - Czytaj dalej

Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii

Dokumentacja / phpBlueDragon Pass / Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii
Dodawanie kategorii Dodawania nowej kategorii uczynimy poprzez znazaczenie pola z kategoriami. Następnie w głównym menu klikamy na pozycji Edit oraz wybranu z niej opcji Add Group. Pojawia się nowe okno w którym w polu zawierającym ikony ... - Czytaj dalej