#otwórz

Otwieranie pliku

Dokumentacja / phpBlueDragon Pass / Otwieranie pliku
W menu głównym klikamy przycisk File, a następnie z niego wybieramy opcję Open... Otworzy się okno w którym w polu Select file gdzie klikając na ikonę wybieramy plik, a następnie w polu Password wpisujemy nasze hasło. Następnie klikamy na ... - Czytaj dalej