#tekst

Inne

Dokumentacja / phpBlueDragon SeoText / Inne
Inne opcje oraz możliwości systemu Zamknięcie programu Klikamy w menu File, z którego wybieramy opcję Exit. Program zostanie zamknięty. O programie Wyświetlenie informacji o programie oraz zastosowanych w nim elementach. Dokonujemy... - Czytaj dalej

Teksty

Dokumentacja / phpBlueDragon SeoText / Teksty
Teksty są elementami gdzie definiujemy różne ich formy poprzez użycie nawiasów. Dzięki temu można uzyskać wiele różnorakich możliwości z jednego tekstu, który wprowadzimy do programu. Tekst który ma ulegać zmianie, musi zostać wprowad... - Czytaj dalej

Konwersja plików Word na formaty PDF, obraz, RTF, tekst, HTML, ODT, EPUB

Dokumentacja / phpBlueDragon WordOperation / Konwersja plików Word na formaty PDF, obraz, RTF, tekst, HTML, ODT, EPUB
Dzięki oprogramowaniu można konwertować pliki w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx) do różnych formatów, który umożliwia odczyt dokumentów na różnych urządzeniach. Formaty na które konwertuje oprogramowanie: PDF – najp... - Czytaj dalej