#tworzenie

Nowa wiadomość

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Nowa wiadomość
Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie wybieramy opcję Nowa wiadomość. Edytor wiadomości został podzielony na trzy zakładki. Pierwszą jest Wiadomość HTML – zawierająca definicję wiadomości do osoby mogącej odczytywać treś... - Czytaj dalej

Tworzenie pliku do przechowywania haseł

Dokumentacja / phpBlueDragon PassWeb / Tworzenie pliku do przechowywania haseł
Miejsce w bazie danych w którym będą znajdowały się twoje główne hasło, kategorie, pod-kategorie oraz hasła. Większość danych będzie zaszyfrowana, bez możliwości jej odtworzenia przy braku hasła. Pamiętaj, że hasła nie da się przy... - Czytaj dalej