#usuwanie

Usuwanie projektu

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Usuwanie projektu
Na stronie głównej klikamy z prawej strony projektu na przycisku U. Wyświetli nam się zapytanie czy na pewno chcemy usunąć nasz projekt. Klikamy na przycisk OK. W tym momencie wybrany element został usunięty. ... - Czytaj dalej

Projekt – łącza – usuwanie

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Projekt – łącza – usuwanie
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. W tabeli z łączami klikamy na przycisk z literą U. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni tego aby usunąć dane łącze. Klikamy przycisk OK. Łącze zostało usuni... - Czytaj dalej

Projekt – łącza – usuwanie grupowe

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Projekt – łącza – usuwanie grupowe
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. Na stronie z łączami dostępne są z prawej strony pola do zaznaczania. Kiedy zaznaczymy wszystkie elementy które chcemy usunąć klikamy na przycisk Usuń zaznaczone li... - Czytaj dalej

Usuwanie projektu

Dokumentacja / phpBlueDragon GetPozition / Usuwanie projektu
Na stronie głównej gdzie znajdują się projekty, klikamy po prawej stronie na przycisku z literą D. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni, iż chcemy usunąć dany projekt. Klikamy przycisk OK i projekt zostanie usunięty. ... - Czytaj dalej

Usuwanie słowa kluczowego

Dokumentacja / phpBlueDragon GetPozition / Usuwanie słowa kluczowego
Na stronie głównej programu klikamy w interesujące nas projekt. Następnie przewijamy stronę do tabeli z wynikami. Z lewej strony przed słowem kluczowym znajduje się przycisk z literą D. Klikamy go, system zapyta się nas czy jesteśmy pewni c... - Czytaj dalej

Usuwanie serwera

Dokumentacja / phpBlueDragon GetPozition / Usuwanie serwera
W górnym menu wybieramy opcję Proxy. Przechodzimy do tabeli ze zdefiniowanymi serwerami i z prawej strony klikamy na przycisku D. System zapyta się nas czy na pewno chcemy usunąć serwer. Klikamy przycisk OK. ... - Czytaj dalej

Usuwanie grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Usuwanie grupy
Usunięcie grupy realizujemy poprzez kliknięcie w menu File i wybraniu z niej opcji Groups. Z prawej strony okna zaznaczamy grupę, którą chcielibyśmy usunąć jednokrotnym kliknięciem, a następnie z lewej strony klikamy na pozycję Delete gr... - Czytaj dalej

Usuwanie e-mail z grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Usuwanie e-mail z grupy
Usunięcia adresu e-mail można dokonać po wejściu w wybraną grupę. Klikamy na menu File, a z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę poprzez jednokrotne kliknięcie, a następnie z lewego menu wybieramy pozycję Edit gr... - Czytaj dalej

Usuwanie konta wysyłania

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Usuwanie konta wysyłania
Możliwość usuwania konta przeznaczonego do wysyłki jest realizowana poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybrania z niego pozycji Send accounts. Z prawej strony okna wybieramy konto które chcemy usunąć klikając na nim, a następnie... - Czytaj dalej

Usuwanie wiadomości

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Usuwanie wiadomości
Usunięcie wiadomości jest bardzo proste. Wystarczy w menu File wybrać opcję Messages. Następnie przejść na zakładkę, która nas interesuje. Zaznaczyć wiadomość poprzez jednokrotne kliknięcie i wybrać z menu po lewej stronie opcję Del... - Czytaj dalej

Usuwanie podpisu

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Usuwanie podpisu
Usunięcia podpisu dokonamy poprzez kliknięcie na menu File a następnie wybrania z niego opcji Sign. Następnie wybieramy z prawej strony podpis poprzez jednokrotne kliknięcie. Z menu po prawej stronie klikamy na Delete sign. ... - Czytaj dalej

Usuwanie wykluczenia

Dokumentacja / phpBlueDragon LocalMailer / Usuwanie wykluczenia
Klikamy na menu File a z niego wybieramy opcję Exclusions. Następnie z lewej strony wybieramy odpowiedni adres e-mial i zaznaczamy go poprzez jednokrotne kliknięcie na nim. Następnie z prawej strony, wybieramy pozycję Delete exclusion. Program... - Czytaj dalej

Usuwanie grupy

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie grupy
Z menu głównego najeżdżamy na Grupy, a następnie opcję Przeglądaj. Znajdujemy się w podglądzie grup. Przechodzimy do wybranej przez nas grupy i z jej prawej strony klikamy na przycisk Usuń. Zostanie nam wyświetlone zapytanie czy na pewno... - Czytaj dalej

Usuwanie danych subskrybenta

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie danych subskrybenta
Najeżdżamy w głównym menu na Grupy, następnie na opcji Przeglądaj. Wybieramy grupę, której subskrybent nas interesuje. Klikamy z prawej strony grupy na ikonę Zobacz grupę. Zostają nam wyświetlone dane na temat jej zawartości. Wybieramy... - Czytaj dalej

Usuwanie adresu e-mail z wykluczeń

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie adresu e-mail z wykluczeń
Najeżdżamy na menu Grupy, wybieramy następnie opcję Wykluczenia – następnie na stronie zawierającej zablokowane adresy e-mail klikamy z prawej strony na łącze Usuń przy adresie, którego już nie chcemy blokować. System zapyta się ... - Czytaj dalej

Usuwanie wiadomości

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie wiadomości
Wiadomości można usuwać zarówno z działu Szkice jak i Wysłane. Najeżdżamy na menu Wiadomości z którego wybieramy Szkice lub Wysłane. Z tabeli przy elemencie, który mamy zamiar  usunąć klikamy na ikonę Usuń. System zapyta się c... - Czytaj dalej

Terminarz wysyłki – usuwanie terminu

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Terminarz wysyłki – usuwanie terminu
Najeżdżamy na menu Wiadomości, następnie wybieramy pozycję Terminarz. Dostępna jest tutaj tabela z wszystkimi terminami wysyłki. Klikamy na ikonę Usuń przy wiadomości, której nie chcemy wysyłać. System zapyta się nas czy na pewno mamy... - Czytaj dalej

Usuwanie konta wysyłki

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie konta wysyłki
Klikamy w menu głównym na pozycji Konta. W tabeli są zdefiniowane konta przeznaczone do wysyłki. Wybieramy konto, które chcemy usunąć i klikamy po jego prawej stronie na ikonę Usuń. System zapyta się nas czy na pewno chcemy usunąć tą p... - Czytaj dalej

Usuwanie podpisu

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie podpisu
Kiedy podpis będzie nam niepotrzebny wystarczy go usunąć z systemu. Najeżdżamy na menu Inne, a następnie z niego wybieramy pozycję Podpisy. W tabeli z podpisami wybieramy interesującą nas pozycję, po czym przechodzimy na prawą stronę w ... - Czytaj dalej

Usuwanie konta użytkownika

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Usuwanie konta użytkownika
Z menu głównego po najechaniu na opcję Inne i wybraniu z niej opcji Użytkownicy przechodzimy do panelu zarządzania osobami zarejestrowanymi w systemie. Po prawej stronie od nazwy użytkownika znajduje się przycisk Usuń. Klikamy na przycisk i... - Czytaj dalej

Usuwanie klucza dostępu

Dokumentacja / phpBlueDragon WykopAPI / Usuwanie klucza dostępu
Z menu głównego wybierz Zarządzanie dostępem. Na następnej stronie w tabeli znajdują się klucze dostępu. Wybierz jeden i kliknij z jego prawej strony na czerwonej literze U. System zapyta się ciebie czy na pewno chcesz usunąć dany element,... - Czytaj dalej

Hasła - dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie danych

Dokumentacja / phpBlueDragon PassWeb / Hasła - dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie danych
Wybieramy z menu górnego przycisk Passwords i go klikamy. Zostaliśmy przeniesieni na stronę, gdzie znajdują się kategorie oraz hasła zapisane w każdej z nich. Dodawanie nowego hasła Przechodzimy na zakładkę Passwords z której wybiera... - Czytaj dalej

Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii

Dokumentacja / phpBlueDragon PassWeb / Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii
Dodawanie pod-kategorii Przechodzimy na stronę z hasłami. Kiedy mamy zdefiniowaną przynajmniej jedną kategorię pojawił się przycisk do dodawania pod-kategorii: Add subcategory w który klikamy. Na stronie dostępny jest formularz z polam... - Czytaj dalej

Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii

Dokumentacja / phpBlueDragon PassWeb / Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii
Dodawanie kategorii Przechodzimy na stronę z hasłami. Z lewej strony okna widać przycisk Add category, który klikamy. Zostaniemy przeniesieni na stronę z formularzem. Pole Category name przeznaczona jest dla nazwy kategorii. Następnie klikam... - Czytaj dalej

Usuwanie własnego konta

Dokumentacja / phpBlueDragon PassWeb / Usuwanie własnego konta
Nie chcesz już przechowywać haseł w Internecie na serwerze WWW. Kliknij w górnym menu na przycisk Delete. Strona zawiera pole do potwierdzenia twojej decyzji. Zaznacz w polu Yes, I want do delte all content: passwords, categories and account. ... - Czytaj dalej

Przeglądanie kosza

Dokumentacja / phpBlueDragon DMS / Przeglądanie kosza
Kosz zawiera elementy usunięte lub elementy które były zawarte w kategoriach, które usunęliśmy. Dostępne są tuta przyciski: Restore - do przywracania elementu oraz Clear trash do czyszczenia kosza. Przywracanie elementów z kosza Me... - Czytaj dalej

Zarządzanie dokumentami

Dokumentacja / phpBlueDragon DMS / Zarządzanie dokumentami
Program pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie niepotrzebnych elementów w dokumentach. Dodawanie dokumentów Wybieramy kategorię w której chcemy dodać nasze dokumenty. Następnie z prawej górnej strony programu klikamy na przycisk Add... - Czytaj dalej

Podkategorie

Dokumentacja / phpBlueDragon DMS / Podkategorie
Dzięki podziałowi na podkategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał. Dodawanie podkategorii Pierwszą rzeczą jest wybranie kategorii na liście poprzez kliknięcie na nią. W tej kategorii zostanie dodana nas... - Czytaj dalej

Kategorie

Dokumentacja / phpBlueDragon DMS / Kategorie
Dzięki podziałowi na kategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał. Dodawanie kategorii Dodania nowej kategorii dokonamy poprzez kliknięcie na przycisk Add category znajdujący się u dołu po lewej stronie pro... - Czytaj dalej

Teksty

Dokumentacja / phpBlueDragon SeoText / Teksty
Teksty są elementami gdzie definiujemy różne ich formy poprzez użycie nawiasów. Dzięki temu można uzyskać wiele różnorakich możliwości z jednego tekstu, który wprowadzimy do programu. Tekst który ma ulegać zmianie, musi zostać wprowad... - Czytaj dalej

Dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie nazwy użytkownika i hasła

Dokumentacja / phpBlueDragon Pass / Dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie nazwy użytkownika i hasła
Dodawanie hasła W oknie gdzie dostępne są kategorie wybieramy jedną z nich klikając na nią. Następnie z menu Edit wybieramy Add entry. Otworzyło się nowe okno w którym wypełniamy kolejno pola: Ikony - wybieramy ikonę dla naszego wpi... - Czytaj dalej

Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii

Dokumentacja / phpBlueDragon Pass / Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii
Dodawanie pod-kategorii Przejdźmy do części okna wraz z dostępnymi kategoriami. Zaznaczamy kategorię do której chcemy dodać pod-kategorię poprzez pojedyncze kliknięcie. Następnie z menu wybieramy Edit, a z niego Add SubGroup. Pojawia si... - Czytaj dalej

Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii

Dokumentacja / phpBlueDragon Pass / Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii
Dodawanie kategorii Dodawania nowej kategorii uczynimy poprzez znazaczenie pola z kategoriami. Następnie w głównym menu klikamy na pozycji Edit oraz wybranu z niej opcji Add Group. Pojawia się nowe okno w którym w polu zawierającym ikony ... - Czytaj dalej