#wyopalisko

Plusy lub minusy dla wykopalisk

Dokumentacja / phpBlueDragon WykopAPI / Plusy lub minusy dla wykopalisk
Na stronie głównej kliknij na łącze Plus/Minus dla wpisów (wykopalisko), a następnie na stronie w polu Dla znaleziska wybierz odpowiednią akcję. Kliknij przycisk Wykonaj akcję, a wpisy znajdujące się na pierwszej stronie w wykopalisku zost... - Czytaj dalej