#wysłane

Wiadomości – wysłane

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Wiadomości – wysłane
Najeżdżamy na menu Wiadomości i z niego wybieramy opcję Wysłane. Zdefiniowane są tutaj wszystkie wiadomości, które wysłaliśmy z systemu. Pole ID zawiera wartość po której można zidentyfikować wiadomość w bazie danych. Następne Do ... - Czytaj dalej

Raport z wysyłki

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Raport z wysyłki
Raport zawiera informacje z wysłanej wiadomości do wszystkich odbiorów z danej grupy. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie z niego wybieramy Wysłane. W tabeli z wysłanymi wiadomościami wybieramy interesującą nas pozycję, a nast... - Czytaj dalej