#zamknięcie

Zamykanie pliku

Dokumentacja / phpBlueDragon Pass / Zamykanie pliku
Wybieramy z menu głównego pozycję File, a z niej Close. System zapyta się nas czy chcemy wykonać zapis pliku. Klikamy na OK. ... - Czytaj dalej