Dodawanie serwera

W menu głównym klikamy na łączu Proxy, a z strony wybieramy przycisk Add the proxy server. Na następnej stronie wypełniamy formularz, gdzie pola to: URL of proxy server – przeznaczony na stres naszego serwera, Proxy Port – port na którym serwer odpowie, Login to the proxy server – nazwa użytkownika, Password for proxy server – hasło użytkownika z dostępem. Po wypełnieniu pól klikamy na Add server.