Projekt – łącza – import linków

Importowanie linków pomaga w szybki sposób na dodanie dużej ilości adresów które mają zostać sprawdzony. Klikamy w górnym menu na łącze Import. Pierwsze pole Plik (CSV) przeznaczone jest na dodanie pliku z twojego dysku w formacie CSV, kodowanie ustawione na UTF-8, kolejne kolumny oddzielone średnikiem. Każdy adres URL musi znajdować się w osobnej linii, w której pośredniku należy podać tekst, będący wewnątrz łącza. Jeżeli nie chcesz podawać tekstu lub po prostu chcesz aby było one zastąpione dowolnymi znakami po prostu go nie wpisuj. System zrobi to automatycznie. Pole Projekt służy do wybrania projektu w którym mają znajdować się zaimportowane łącza. Kliknij na przycisk Importuj plik.Po wczytaniu pliku system przedstawia rezultat importu. Dostępne są tutaj kolumny takie jak identyfikator linii, adres URL oraz Komentarz dotyczący przeprowadzonej operacji.