phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Dodawanie wykluczenia

Dodawanie nowego adresu e-mail do wykluczonych dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na opcji Exclusions. Z lewej strony programy wybieramy pozycję Add exclusion w którą klikamy. W nowo otwartym oknie w polu E-mail wpisujemy adres e-mail który chcemy wykluczyć. Następnie w polu Group wybieramy grupę z której dany adres e-mail ma zostać oznaczony jako nie przeznaczony do wysyłki. Można także stworzyć filtr dla wszystkich grup poprzez wybranie z pola opcji All groups. Po zakończeniu wprowadzania danych klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj