phpBlueDragon

Edycja podpisu

Kiedy chcemy przeedytować podpis należy w menu File wybrać opcję Signs. Następnie z prawej strony okna wybieramy podpis poddany edycji poprzez jednokrotne kliknięcie i wybieramy z menu po lewej opcję Edit sign. Pole Name jest odpowiedzialne za nazwę podpisu, po której będziemy mogli zidentyfikować go podczas tworzenia nowego lub edycji mailingu. Pole Text przeznaczone jest na treść podpisu w wersji dla wiadomości tekstowej, a pole HTML dla podpisu w wersji HTML. Po zakończeniu edycji klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Zaloguj