phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Eksport e-mail

Eksport list wysyłkowych pomaga przygotować kopię adresów e-mail wraz z wszystkimi danymi zapisanych w bazie. Klikamy na menu File, z niego wybieramy opcję Groups. Teraz z prawej strony zaznaczamy grupę z której adresy chcemy wyeksportować, a następnie z lewej strony klikamy na opcji Edit group e-mails. Z lewej strony wybieramy opcję Export group.

Pole Select group służy do wyboru grupy, którą mamy zamiar zachowac jako plik CSV. Następnie wybieramy z pola What export rodzaj danych. Opcja Only e-mail wyeksportuje jedynie adresy, a opcja Whole data wszystkie dane. Z pola Row separate wybieramy ogranicznik kolejnych pól. Po zaznaczeniu Export field names w pierwszym wierszu zostaną zapisane także nazwy kolumn. Kiedy zakończymy wypełniać formularz wystarczy kliknąć na przycisk Export.

Otworzy się wówczas okno do wskazania lokalizacji i nazwy pliku. Po zakończeniu nastąpi eksport danych.

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj