Edycja adresu subskrybenta

Najeżdżamy w menu na Grupy, następnie wybieramy opcję Przeglądaj. Widzimy przed sobą grupy, które znajdują się w systemie. W wybranej grupie klikamy na łączu Zobacz grupę. Znajdujemy się na stronie wraz z członkami grupy. Wybieramy adres e-mail, który mamy zamiar edytować i klikamy z jego lewej strony na ikonę Edytuj.

W formularzu w polu Email poprawiamy adres e-mail. W polach poniżej możemy poprawić dane dodatkowe. Następnie klikamy na przycisk Edytuj e-mail.

edycja_subksrybenta

Uwaga
Jeżeli w naszej grupie nie zaznaczyliśmy opcji pozwalającej na dodanie więcej niż jednego adresu e-mail, a e-mail który edytowaliśmy istnieje już w systemie, jego zapisanie będzie niemożliwe.