Usuwanie danych subskrybenta

Najeżdżamy w głównym menu na Grupy, następnie na opcji Przeglądaj. Wybieramy grupę, której subskrybent nas interesuje. Klikamy z prawej strony grupy na ikonę Zobacz grupę. Zostają nam wyświetlone dane na temat jej zawartości. Wybieramy adres e-mail, który chcemy usunąć i klikamy po lewej stronie na łącze Usuń. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni wykonania tej operacji, wybieramy przycisk OK. Adres e-mail został usunięty.

usuwanie_subskrybenta