phpBlueDragon
UWAGA! Aktualna strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Treść na tej stronie jest nieaktualizowana od sierpnia 2018 roku.

Wiadomości – wysłane

Najeżdżamy na menu Wiadomości i z niego wybieramy opcję Wysłane. Zdefiniowane są tutaj wszystkie wiadomości, które wysłaliśmy z systemu. Pole ID zawiera wartość po której można zidentyfikować wiadomość w bazie danych. Następne Do definiuje grupę do której dana wiadomość została wysłana, Temat z tematem wiadomości, Od z serwerem z którego wiadomość została wysłana. Kolumna Data zawiera datę rozpoczęcia wysyłania wiadomości. Po prawej stronie dostępne są przyciski akcji: definicja użytkownika, który wiadomość wysłał, statystyki zawierające ilość przeczytanych wiadomości, raport z wysyłki oraz usuwanie wiadomości z systemu.

wiadomosci_wyslane

Copyright © 2015-2017 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj