Inne

Kończenie pracy programu

W celu zakończenia pracy oprogramowania należy wybrać z menu głównego opcję File, a następnie z podmenu opcję Exit.

Rysunek 1. Wychodzenie z oprogramowania

Otwarcie w przeglądarce internetowej strony WWW programu

W przypadku chęci otwarcia strony domowej oprogramowanie w celu zobaczenia dokumentacji, chęci pobrania aktualizacji czy też w celu innym niż wyżej wymienione należy kliknąć w głównym menu aplikacji na opcję Help. Następnie z niej wybrać podmenu o nawie WWW. W tym momencie w domyślnie ustawionej przeglądarce internetowej otworzy się strona domowa oprogramowania.

Rysunek 2. Przejście na stronę internetową oprogramowania

Więcej informacji na temat oprogramowania

Kiedy będziemy zainteresowani większą ilością informacji dotyczących programu między innymi jaką obecnie posiada wersję, kto go stworzył, gdzie znajduje się jego strona domowa, jakich użyto komponentów wystarczy kliknąć w menu Help. Następnie z podmenu wybieramy opcję About, którą klikamy. Wówczas otworzy się nowe okno zawierające informacje o programie. Po zakończeniu zapoznawania się z informacjami, aby wyjść z okna klikamy na przycisku Close.

Rysunek 3. Całościowe informacje o oprogramowaniu