Plusy lub minusy dla polecanych

Kliknij z menu na stronie głównej Plus/Minus dla wpisów (top). Na otwartej stronie widzisz formularz wraz z polem Dla znalezisk, wybierz z niego odpowiednie działanie, a następnie kliknij na przycisk Wykonaj akcję. W tym momencie wszystkie wpisy znajdujące się obecnie w polecanych (na pierwszej stronie) zostały odpowiednio oznaczone.