#wyloguj

Wylogowanie

Dokumentacja / phpBlueDragon HrefSystem / Wylogowanie
Kliknij w górnym menu na pozycji Wyloguj. ... - Czytaj dalej

Wylogowanie

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Wylogowanie
Ważnym elementem naszej pracy będzie wylogowanie się w momencie kiedy zakończymy czynności w oprogramowaniu. Najeżdżamy na element menu głównego Użytkownik i z pośród rozwiniętych opcji wybieramy Wyloguj. ... - Czytaj dalej